İş hayatınıza profesyonel çözümler


E-Learning

Bilgisayar,telefon,TV gibi elektronik aygıtlar aracılığıyla sunulan alternatif eğitim tekniğine E-learning denir.Bu tanım günümüzde çoğunlukla Internet üzerinden sunulan eğitim anlamına gelmektedir.

Birçok alanda yaşamımıza giren Internet,eğitim alanında da bize yardımcı olacak fırsatlara sahiptir.Özellikle kendi kendine eğitim tekniği ile yetişkin kişilerin eğitim ihtiyaçları karşılanması bakımından bu çok önemli bir fırsattır.Kişisel gelişme adına ya da bilgi teknolojilerindeki yenilikleri öğrenmek adına alınacak çeşitli eğitimler Internet üzerinden kolayca (uygun bir şekilde)alınabilir.Bu da zaman ve maliyet bakımından kişi ve kurumlara yararlı olur.

SureBox text and image block
SureBox image and text block

E-ticaret

Elektronik ticaret; Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

Elektronik ticaret, çeşitli uluslararası kuruluşlarca çeşitli şekillerce tanımlanmıştır. Bu tanımlardan yola çıkarak, elektronik ticaret, “bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması” olarak tanımlanabilir. Yapılan işlemler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metin, ses ve video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesini içerir.

Portal

Portallar, internet veya intranet bilgi ve uygulama kaynaklarına kolay ve hızlı erişmek üzere tasarlanmış başlangıç noktası, giriş kapılarıdır. İçeriğe bağlı olarak kullanıcılara farklı bilgi ve etkileşim noktaları (e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi) içerirler. 

SureBox text and image block
SureBox image and text block

Sohbet

Sohbet insanların birbirleriyle diyalog kurmalarına yarayan bir iletişim sistemidir. Sohbet; bir ortamda bir konuyu veya birden fazla konuyu konuşarak fikir üretilerek yada bilgisayar üzerinden yazı anlatım şekli ile yapılan diyaloglara denir.

Sohbet günümüzde bir çok kısımda anlatılabilir.Sözlü olarak yapılan sohbet günümüzde revaçta olmasıyla birlikte bunlara günümüzün teknolojisinde yazılı sohbet de eklenmiştir. Sözlü Sohbet’ten sonra daha çok revaçta olan yazılı sohbet günümüzün teknolojisinde bilgisayar üstünden faaliyet göstermektedir.